Обжалване на наказателното постановление

optimisty
  • Дата на публикуване: 19.07.2022
  • Изтича на: 17.09.2022
  • Прегледи 68
Описание

Адвокатската кантора „Стефанова и Партньори“ предоставя юридически консултации, правна защита, съдействие и процесуално представителство пред съдилищата и администрацията на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Кантората има опит в различни области на правото с акцент върху гражданско, търговско, облигационно, вещно, семейно и други права. Кантората предоставя правна защита от адвокат за недвижими имоти и също така обжалване на наказателното постановление. Нашата кантора във Варна осъществява процесуално представителство по наказателни дела от частен и общ характер. Посетете нашият уеб сайт за връзка с наш сътрудник и също така тук https://stefanovalaw.com можете да намерите повече услуги, които предлагаме.