Магия 2004 ЕООД

Този линк е изтекъл
gkondew
  • Дата на публикуване: 02.09.2022
  • Прегледи 630
Описание

Магия 2004 ЕООД е млада, но процъфтяваща компания в сферата на
родната земеделска продукция. Фабриката е специализирала дейността си
в преработката и покупко-продажбата на сини сливи. Основната мисия на
компанията е да съхранява родното производство и да предотврати
обезлюдаването на малките градове в България.

Дейността на Магия 2004 ЕООД стартира през 2020 година по инициатива
на Програмата за развитие на селските райони. Предприятието разполага с
иновативно технологическо оборудване и специализирани сушилни за
преработка на сини сливи. Плановете на Магия 2004 ЕООД са да извърши
инвестиции с цел развитие на компанията и осигуряване на оптимална
заетост на жителите в региона. Показател за амбицията на компанията е,
че тя се придържа стриктно към програмата за икономическа ефективност
и конкурентоспособност. Магия 2004 ЕООД залага на по-оптимално
използване на факторите за производство, подобряване качеството и
безопасността на храните, стремеж към опазване на околната среда,
въвеждане на нови продукти и иновативна технология и придържане към
стандартите на Европейския съюз.

Магия 2004 ЕООД се отличава като необикновен бизнес със значима кауза –
да стимулира родното производство в малките градове и да предотврати
нарастващата демографска криза. Компанията за преработване и покупко-
продажба на сини сливи има амбицията да се разраства с нови инвестиции
и модернизация на своето предприятие.