Ай Ти Агро ЕООД

Този линк е изтекъл
victoria
  • Дата на публикуване: 31.05.2023
  • Прегледи 746
Описание

Ай Ти Агро ЕООД е българска компания за производство, обработка и продажба на земеделски култури. Тя започва своята дейност през 2018 година с предлагането на широк спектър от услуги в сферата на селското стопанство. Амбицията на фирмата е да разраства своето пазарно действие, за да допринесе за икономическия ръст в страната и оптимизиране на родната земеделска продукция.

Основната дейност на Ай Ти Агро ЕООД е отглеждането на различни плодови култури – ягодоплодни, черупкови и други. Освен това, компанията предоставя услуги като консултантска дейност в сферата на селското стопанство, посредничество, представителство, комисионерство, както и покупка на стоки с цел препродажба.