• Shortlist

    Гръмоотвод от Блитц Гард

    Posted: 15 часа по-рано
    • Уебсайт https://blitzguard.com/bg/gramootvod

    Гръмоотводите Blitzguard значително намаляват вероятността вашата собственост да претърпи големи щети. Мълнията може да причини значителни материални щети, ако не може да намери безопасен път към земята. Мълнията ще използва...